Adda Ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust. Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 180 eurot.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Õpingute puhul on vajalik koolitõend
  • Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Andres Lehtmets,  Mihkel Mardna,  Peeter Mardna,  Arvo Mesikepp.