Agnes Kultase stipendiumifond

Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel ning samast valdkonnast huvitatud üliõpilaste õpinguid ajakirjanduse valdkonnas tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel ning sama valdkonnaga tegelevate noorte ajakirjanike õpinguid ajakirjanduse või poliitikateaduste valdkonnas tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
Jagamisele tuleb 5 000 eurot. 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • erialane CV
  • eelarve (kalkulatsioon)
  • õppeasutuse tõend (ametlik kinnitus õppeasutusse vastuvõtmise kohta)
  • juhendaja soovituskirjad
  • praegust haridust tõendava dokumendi koopia koos hinnetelehega

Kahest stipendiumist (kumbki 2500 eurot) üks peab olema seotud riigivalitsemise ja politoloogia ning teine sama valdkonna uuriva ajakirjandusega. Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata. Paljude tugevate kandidaatide olemasolul võib halduskogu teha fondi asutajatele ettepaneku määrata erandkorras veel üks stipendium.

Halduskogu on 3-liikmeline: Mall Jõgi, Kadri Liik ja Enno Tammer.

Juhiseid motivatsioonikirja kirjutamiseks:
Lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma õpingute eesmärki. Miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis? Milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (riigi- või munitsipaalasutuses, ülikoolis või ajakirjanduses)?  Lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava. Milliseid võõrkeeli ja millisel tasemel valdate? Kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel.

Agnes Kultase stipendiumifondile võib esitada taotlusi ka elektrooniliselt: post@erkf.ee