Agnes Kultase stipendiumifond

Üldinfo

Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal.

Stipendiumifondil on 2 eesmärki:

 • toetada üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 • toetada ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlejale

Agnes Kultase stipendiumifond toetab üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel erialadel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu ülikoolides ning ajakirjanduse õppimist samades valdkondades. Samuti toetab Agnes Kultase Stipendiumifond ajakirjanike erialast enesetäiendamist/praktikat mõnes rahvusvahelises meediainstitutsioonis.
Jagamisele tuleb kaks 2 500 euro suurust stipendiumi.
Stipendiumid jagunevad alljärgnevalt:
 • Üks 2 500 euro suurune stipendium antakse magistri- või doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel erialadel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 • Üks 2 500 euro suurune stipendium antakse riigivalitsemise ja politoloogia valdkonnast huvituvale ajakirjanduse erialal õppivale või ajakirjanduses töötavale noorele ajakirjanikule erialaseks enesetäiendamiseks/praktikaks uurivas ajakirjanduses mõnes rahvusvahelises meediainstitutsioonis nagu Radio Free Europe/Radio Liberty, New York Times, Washington Post, The Guardian, Svenska Dagbladet jne.

Halduskogul on õigus jätta stipendiumid välja jagamata või määrata vaid üks stipendium ning muuta stipendiumite rahalist väärtust.

Agnes Kultase stipendiumifondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:
 • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalise toetuse taotlemise ankeet
 • taotluse põhjendusena motivatsiooniessee
 • erialane CV
 • eelarve
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses
 • uuriva ajakirjanduse enesetäiendamise/praktika stipendiumi taotleja peab lisaks esitama rahvusvahelise meediaorganisatsiooni poolse kinnituskirja praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjelduse.

Halduskogu on 3-liikmeline: Mall Jõgi, Kadri Liik ja Enno Tammer..

Juhiseid motivatsiooniessee kirjutamiseks:
 • Lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma õpingute eesmärki.
 • Miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis?
 • Milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (riigi- või munitsipaalasutuses, ülikoolis või ajakirjanduses)?
 • Lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava.
 • Milliseid võõrkeeli ja millisel tasemel valdate?
 • Kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel.