Anton Aare mälestusfond

Asutatud 1995. aastal perekond Aare poolt Kolga kooli kauaaegse juhataja Anton Aare (1880−1945) mälestuse jäädvustamiseks. Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 540 eurot.
Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Ankeet
• CV
• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Kalkulatsioon/eelarve
• Eelmise õppeaasta õppetulemused
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu, e. Kolga Keskkooli Komisjon 6-liikmeline: Aare Ets,  Helen Mikiver,  Nelle Nurmela, Tuuli Rand, Tõnu Valdma, Terje Varul.