BLRT fond

Üldinfo

Algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrg- ja kutsehariduse omandamisel.
BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise erialal.

Taotlejale


BLRT fond annab välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele ja neli 500 euro suurust stipendiumit kutsehariduse omandajatele. Kokku jagatakse käesoleval aastal stipendiume 8 000 euro väärtuses. 


Kõrghariduse
omandaja BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
 • SERKF Ankeet
 •  CV ja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
 •  Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud ja ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusel - õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel/ühel semestril on vähemalt 3,5)
 •  Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
 •  Valmisolek läbida praktika BLRT Grupp AS-i ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kui BLRT Grupp AS-il puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktikakohustus tühistatakse.
 •  Soovitused

Kutsehariduse omandaja BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • SERKF Ankeet
 • CV ja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
 • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud ja ei viibi akadeemilisel puhkusel, õppevõlgnevused puuduvad)
 • Vähemalt 1 kutseõpetaja soovituskiri
 • Kirjalik nõusolek läbida praktika BLRT Grupp AS-i ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kui BLRT Grupp AS-il puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktikakohustus tühistatakse.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 5-liikmeline: Mark Berman, Karina Kond, Indrek Neivelt, Anvar Samost, Raivo Vare.