Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.

Taotlejale

Taotleja info: