Elfriede Lenderi fond

Asutatud 2001. aastal Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rootsis asuva Rektor Elfriede Lenderi Mälestusfondi poolt Elfriede Lenderi (1882−1974) mälestuse jäädvustamiseks. Elfriede Lenderi fond toetab noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.
Elfriede Lenderi fond toetab noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.
Jagamisele tuleb 490 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Elfriede Lenderi fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiina Kadri Einre, Mari-Liis Lambing, Kärt Madiberk, Mareli Rannap, Kristina Rebane.