Ernst Idla fond

Algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilssoni poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 537 eurot.
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Kalkulatsioon/eelarve (vajadusel)
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 6-liikmeline: Tiina Aasmann, Katrin Idla, Eva Koitla, Maret Nyström, Liia Palmse, Kai Randrüüt.