Georg Lurichi fond

Asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 130 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiate siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 6-liikmeline: Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Olev Liblikmann, Avo Part, Raul Rebane, Ilve Tobreluts.