Hans Teetlausi fond

Asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.

Hans Teetlausi fond toetab Eesti
Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu
eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste
ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 1 930 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad
  • Õpingute puhul vajalikud dokumendid leiad siit

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Margus Arvisto, Nadja Kurem, Rein Tiik