Kultuuriakadeemia fond

Üldinfo

Algatatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada eesti pärandkultuurilise ainese taaskasutusse toomist.

Taotlejale