Lilian Semperi fond

Asutatud 2008. aastal Lilian Semperi (1933−2007) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada noori pianiste.

Lilian Semperi fond toetab noori pianiste. Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb   eurot.
Stipendiaadi selgitab konkursi tulemuste põhjal välja fondi halduskogu.
Halduskogu 3-liikmeline: Ruth Ernstson, Ivari Ilja, Peep Lassmann.