Robert Lepiksoni fond

Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni poolt eesmärgiga toetada Võrumaa kultuurielu ja ajakirjandust iga-aastase ajakirjaniku eetikapreemiaga. Alates 2002. aastast toetab Tallinna Tehnikaülikooli tehnika- ja majandusteaduste doktoriõppe üliõpilaste ja uurijate koolitust ning enesetäiendamist. Alates 2009. aastast toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1 425 eurot.
Stipendiaatide leidmiseks korraldab konkursi Tartu Ülikooli arstiteaduskond.