Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Algatatud 1996. aastal Soome-Eesti Kaubandusühingu poolt eesmärgiga toetada klassikalise balleti õppimist ja õpetamist Eestis.
Taotleja info