Tiina Tammani fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt eesmärgiga toetada üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada.

Taotlejale

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks. 
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot , Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot ja üliõpilaste stipendium 500 eurot.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.comStipendium gümnaasiumiastme õpilastele
Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus.
Palun toimeta oma arvamuslugu paberil ühepoolselt väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 16. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Tagasisidest huvitatud osaleja peaks arvamusloole lisama oma e-kirja aadressi.
  2017.a. arvamuslugude teemad on:
  1. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt
  2. Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud?
  3. Vahel mõtlen inimeste aususe üle
  4. Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud?
  5. Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata?
  Jagamisele tuleb 250 eurot.
Töid hindab 5-liikmeline halduskogu: Andres Hallik Ristiku Põhikoolist, Piret Järvela Tallinna Reaalkoolist, Inga Laidna Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Marje Liigus Jakob Westholmi Gümnaasiumist, Tiina Tamman.

Stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele
Konkursi korraldab Türi Ühisgümnaasium.
  2017.a. arvamuslugude teemad on:
  1. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt
  2. Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud?
  3. Vahel mõtlen inimeste aususe üle
  4. Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud?
  5. Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata?
  Jagamisele tuleb 250 eurot.  
Töid hindab 5-liikmeline halduskogu: Aili Avi, Averonika Beekmann, Tiina Tamman, Triin Toome-Hosman, Sirle Võtti.