Tiina Tammani fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt eesmärgiga toetada üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada.

Taotlejale

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Üliõpilaste stipendium 500 eurot; gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot  ja Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot.


1. Stipendium üliõpilaste toetamiseks.
Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt   omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus.
Palun toimeta oma arvamuslugu paberil ühepoolselt väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12, leheküljed nummerdatud) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 16. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga.  Kindlasti  lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com
  2017.a. arvamuslugude teemad on:
 1. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt 
 2. Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud?
 3. Vahel mõtlen inimeste aususe üle
 4. Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud?
 5. Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata?
  Jagamisele tuleb 500 eurot.
 Halduskogu on 4-liikmeline: Allan Alaküla, Indrek Oro, Anto Raukas, Tiina Tamman.

2. Stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks.
Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus.
Palun toimeta oma arvamuslugu paberil ühepoolselt väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 16. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Tagasisidest huvitatud osaleja peaks arvamusloole lisama oma e-kirja aadressi.
  2017.a. arvamuslugude teemad on:
 1. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt 
 2. Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud?
 3. Vahel mõtlen inimeste aususe üle
 4. Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud?
 5. Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata?
  Jagamisele tuleb 250 eurot.

3. Stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.
Konkursi korraldab Türi Ühisgümnaasium.
  2017.a. arvamuslugude teemad on:
 1. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt
 2. Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud?
 3. Vahel mõtlen inimeste aususe üle
 4. Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud?
 5. Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata?
  Jagamisele tuleb 250 eurot.