Virumaa Kommertspanga fond

Üldinfo

Asutatud 1993. aastal Virumaa Kommertspanga (1990−1998) poolt eesmärgiga toetada Virumaa kultuuri.

Virumaa Kommertspanga stipendiaadid 1993 - 2016

1993.a. – 2 stipendiumi summas 13 300 krooni
MAIE ORAV, loominguliseks tegevuseks 10 800
ERVIN SOON, õpinguteks Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas eesti filoloogia erialal 2 500
1994.a. – 1 toetus summas 8 750 krooni
Iisaku Kunstide Kool, laste muusikalise ja kunstilise harimise jätkamine ning edasiarendamine Iisakul ja temaga piirnevates valdades
1995.a. – 2 toetust summas 20 000 krooni
Ida-Viru Maavalitsus, virulaste päevade raames toimuvate ürituste korraldamiseks 10 000
Lääne-Virumaa Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, II virumaalaste päevade raames Virumaa laulmise ja tantsimise peo korraldamiseks 10 000
1996.a. – 1 toetus summas 15 000 krooni
Viru Säru korraldustoimkond, VII rahvusvahelise folkloorifestivali „Viru Säru“ korraldamiseks
1997.a. – 2 toetust summas 13 000 krooni
Fotoklubi „Viru“, Virumaad tutvustava fotoprojekti „Virumaa Tallinnas“ teostamiseks 3 000 *
Virumaa Noorteorkester, tegevuse toetuseks 10 000
1998.a. – 1 toetus summas 10 000 krooni
Virumaa Poistekoor, laululaagrite korraldamiseks
1999.a. – 2 toetust summas 17 500 krooni
Virumaa Poistekoor, Eesti-Soome ühislaulupeo repertuaari omandamiseks korraldatud laululaagri korraldamiseks 7 500
Virumaa Noorteorkestri Selts, tegevuse jätkamiseks 10 000
2000.a. – 1 stipendium ja 1 toetus summas 15 800
ANNE KUREPALU, Pärispea poolsaare külade ajalugu käsitleva uurimustöö trükiks ettevalmistamiseks 5 800 *
Virumaa Noorteorkestri Selts, rahvamuusika projektide korraldamiseks 10 000
2001.a. – 1 toetus summas 10 000 krooni
Lääne-Viru Ühisomavalitsus, Ida- ja Lääne-Virumaa ühislaulupeo korraldamiseks
2002.a. – 1 toetus summas 7 000 krooni
Rakvere Muusikakool, IX Virumaa klaveri suvekooli korraldamiseks
2003.a. – 1 toetus summas 8 000 krooni
Lääne-Viru Maavalitsus, IX Virumaa tantsupeo korraldamiseks
2004. a. – 1 stipendium summas 10 000 krooni
VIIVI VOORAND, V Lahemaa torupillipäevade ettevalmistamiseks *
2005.a. – 2 toetust summas 20 000 krooni
Mittetulundusühing Tarvanpää Selts, I Eesti meeste tantsupeo korraldamiseks Rakveres ja juubelikontserdi saali üürimiseks 10 000
Lääne-Viru Maavalitsus, X folkloorifestivali „Viru Säru“ korraldamiseks 10 000
2006.a. – 1 toetus summas 10 000 krooni
Avinurme Keskkool, noodimaterjali ja inventari ostmiseks vaskpilli algõpetuse andmise eesmärgil
2007.a. – 1 toetus summas 15 000 krooni
Lääne-Viru Maavalitsus, XI rahvusvahelise folkloorifestivali „Viru Säru“ korraldamiseks
2008.a. – 1 stipendium summas 4 000 krooni
LIIVI MÖLDER, täiendõppeks Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses rahvarõivaste valmistaja erialal *
2009.a. – 1 toetus summas 10 000 krooni
Virumaa Poistekoor, õppelaagrite läbiviimiseks ja osalemiseks „Pärdi pidunädala“ üritustel
2010.a. – taotluste puudumisel stipendiume ei jagatud
Aastatel 1993 – 2010 eraldati 5 stipendiumi ja 18 toetust (13-le taotlejale) summas 207 350 krooni.

2011.a. – 1 stipendium summas 350 eurot
TOIVO PEÄSKE, XI Jaan Paku nimelise noormuusikute päevade orkestrite foorumi ettevalmistamiseks *
2012.a. – 1 stipendium summas 300 eurot
MERLE PIKHOFF, stipendium pärimuspeo juhile („Baltica 2013“ Iisaku maapäeva peakorraldaja Pille Nageli taotlus)
2013.a. – 1 stipendium summas 145 eurot
MAIE ORAV, Virumaa Tantsupeo lavastamiseks (Rahvakultuuri Keskuse taotlus) *
2014.a. – 1 toetus summas 300 eurot
Mittetulundusühing Lustpill, pillilaagri korraldamiseks Tamsalu Kultuurimajas ja Tamsalu Gümnaasiumis
2015.a. – 1 stipendium summas 300 eurot
TÕNIS KIRSIPU, pärimuskultuuri suvekooli "Esivanemate jälgedes" raames pärimusmuusika ja pilliõppe koolituse ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks
2016.a. - stipendiume ei eraldatud.

Aastatel 1993 – 2016 on eraldatud 9 stipendiumi (7-le taotlejale) ja 19 toetust (14-le taotlejale) summas 14 647 eurot ja 8 senti.

Taotlejale

Taotleja info:
Pikem tekst