Zonta fond

Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon (vajadusel)
  • Ametlik kinnitus õppeasutusse vastuvõtmise kohta
  • Praegust haridust tõendava dokumendi koopia koos hinnetelehega
  • Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 2-liikmeline: Kai Amos, Reet Lindström.