Ajakirjandus ja kirjandus

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Käesoleval aastal antakse stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule loominguliseks tegevuseks.
Hindamise kriteeriumiks on kahel eelmisel aastal ilmunud looming. 
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond


Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 925 eurot. Lisainfo.

Oskar Lõvi fond

Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke stipendiumiga enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Jagamisele tuleb 535 eurot. Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 100 eurot. Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 150 eurot. Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 1 870 eurot. Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fond toetab vaba ajakirjanduse edendamist.
Jagamisele tuleb 460 eurot. Lisainfo.

Arhitektuur

Ernst Kesa fond

Ernst Kesa fond toetab arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 160 eurot. Lisainfo.

Filmikunst

Ene ja Tõnis Kase fond

Ene-Mai ja Tõnis Kase fond toetab loomingulise stipendiumiga aasta parima filmi loonud režissööri.
Jagamisele tuleb 1 035 eurot. Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Enn Sarapi fond

Enn Sarapi fond toetab kutseharidust.
Jagamisele tuleb 205 eurot. Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb 280 eurot. Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. Taotlemiseks vajalikud dokumendid vt. Lisainfo. 
Jagamisele tuleb 2 250 eurot.

MTÜ Lastekaitse Liit alustas 2016 aasta juunis koostöös Valio Eesti AS-ga heategevuskampaania „Alma liblikaefekt“. Projekti põhieesmärk on vähekindlustatud lastele juhendatud sporditegevuste toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu. Toetuse taotlemise kriteeriumid ja tingimused leiad Lastekaitse Liidu kodulehelt: http://www.lastekaitseliit.ee/liblikaefekt/.  Toetuste saajate arv sõltub kampaania jooksul kogunenud toetussummast. Toetussumma moodustub Alma kampaaniatoodete ostudelt. Toetused jagatakse MTÜ Lastekaitse Liit ja Valio Eesti AS koostöös moodustatud üldkomisjoni otsusel. Otsus tugineb toetuse vajaduspõhisusel, kampaania kriteeriumitel ja taotluses esitatud põhjendustel. Need taotlused esitada Lastekaitse Liidule.

Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.
Jagamisele tuleb 1 960 eurot. Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 485 eurot. Lisainfo.

Tallinna M/S "Estonia" fond

Tallinna m/s „Estonia“ fond toetab reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
Jagamisele tuleb 1 760 eurot. Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendium Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 640 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 100 eurot.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks. Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 50 eurot. Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 305 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Andres Haameri fond

Andres Haameri fond annab välja Harri Haameri (1906−1987) stipendiume jäädvustamaks mälestust isast, legendaarsest skaudijuhist, Tartu Ülikooli kasvandikust ja Tartu Pauluse koguduse õpetajast. Harri Haameri stipendiumid toetavad filosoofilise mõtte arengut.
Jagamisele tuleb 250  eurot. Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 1 030 eurot. Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. Käesoleval aastal oodatakse taotlusi Eesti keelt ja eestlust käsitlevate õpilastööde juhendamise toetamiseks.
Jagamisele tuleb 680 eurot. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 550 eurot. Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 270 eurot. Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 540 eurot. Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 1 970 eurot. Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 270 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks. Lisainfo.

Reaalteadused

Arnold Humala fond

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 260 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimustööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel ning sama valdkonnaga tegelevate noorte ajakirjanike õpinguid ajakirjanduse või poliitikateaduste valdkonnas tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
Jagamisele tuleb 5 000 eurot. 
Lisainfo.

EllexRaidla fond

Stipendiumi taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
  • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis või välisriigi ülikoolis taotluse esitamise ajal;
  • õpitulemuste eest stipendiumi taotlemisel õppetöö tulemusi kajastav dokument ja tõend selle kohta, et õppetöö tulemused saavutati nominaalse õppeaja jooksul. 
  • välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel eelmise õppeaasta või õppeastme (st bakalaureuse- või magistriõppe) tulemusi kajastav dokument; 
  • välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus: 1 lk), milles taotleja selgitab oma motivatsiooni välisriigi ülikoolis valitud õigusteaduse õppeprogrammi läbimiseks, kirjeldab lühidalt oma senist tegevust ja tulevikueesmärke; 
  • välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel dokument, mis tõendab immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes (kui taotleja ei ole taotluse esitamise ajal välisriigi ülikoolis magistriõpet alustanud, siis tuleb vastav dokument esimesel võimalusel hilisemal ajahetkel esitada, kuna stipendiumi väljamakse tehakse eelnimetatud dokumendi alusel).
  • välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel elulookirjeldus (CV) (maksimaalne pikkus: 2 lk).

Halduskogu jätab endale õiguse välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks mõeldud stipendiume teiste kategooriate vahel ümber jagada ja/või mitte välja anda, kui ei laeku piisaval arvul nõuetekohaseid ja/või põhjendatud avaldusi.

Halduskogu on 5-liikmeline: prof. Irene Kull, prof. Kalle Merusk, dr. iur Ants Nõmper (esimees), dr. iur Jüri Raidla ning allfondi stipendiaat ja büroo advokaat Gerda Liik. Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.ellex.ee.
Lisainfo.

Jaak Tamme fond

Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Teadus

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline.
Jagamisele tuleb 820 eurot. Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Eesti Teaduste Akadeemia.  Lisainfo.

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 135 eurot.

Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 1 090 eurot. Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 350 eurot.

Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise erialal.
BLRT fond annab välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumit. Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 120 eurot. Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.
Jagamisele tuleb 490 eurot. Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1 240 eurot.
Lisainfo.

Kunst

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia Fond toetab Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi.
Jagamisele tuleb 600 eurot. Lisainfo.

Olev Soansi mälestusfond

Keila kunstielu edendamiseks toetatakse Olev Soansi mälestusfondist stipendiumiga Keilast pärit kunstiõppurit, noorkunstnikku või Keilaga seotud kunstiprojekti.
Jagamisele tuleb 350 eurot. Lisainfo.

Roman Tavasti fond

Roman Tavasti fond toetab loomingulist mõtet märgikunsti vallas.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Meditsiin

Adda Ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust. Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 180 eurot.

Lisainfo.

Doktor Väino Tuppitsa fond

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.
Jagamisele tuleb 650 eurot. Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.
Professor Uno Sibula fondi eesmärkide täitmiseks tehakse järgmisi väljamakseid:
  • stipendiumid Eesti Vabariigi kirurgidele ja kirurgia residentidele uute ravi ja diagnostika võtete omandamiseks
  • stipendiumid kindla sisuga erialase koolitusprogrammi läbimiseks väljapaistvates välismaistes ravi- ja teadusasutustes
Jagamisele tuleb 400 eurot. Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1 425 eurot. Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Anting-Peetsi fond

Anting-Peetsi fondi eesmärgiks on toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Jagamisele tuleb 115 eurot. Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Jagamisele tuleb 250 eurot.
Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fond toetab raamatukogunduse arengut.
Jagamisele tuleb 380 eurot. Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 630 eurot. Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab käesoleval aastal maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Eri Klasi fond

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 3 500 eurot. Lisainfo.

Georg Otsa fond


Georg Otsa fond toetab noori lauljaisiksusi.
Jagamisele tuleb 305 eurot. Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendiumid ja õppestipendiumid. Õppestipendiumi kandidaadid leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
Jagamisele tuleb 1 156 eurot. 
Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks 2016.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti
Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu
eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35-aastaste
ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 1 930 eurot.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Iga aasta 18. novembril, Heino Kaljuste sünniaastapäeval, antakse stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele ja aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.
Jagamisele tuleb 660 eurot. Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut.
Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 200 eurot. Lisainfo.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal. Paarisarvulistel aastatel toetatakse viiuldajate ja paarituarvulistel aastatel pianistide õpinguid välismaal. Sel aastal toetatakse viiuldajate õpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 140 eurot. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 370 eurot. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 1 005 eurot. Lisainfo.

Miliza Korjuse Laulustipendiumi fond

Miliza Korjuse laulustipendiumi fond toetab lauljaid.
Jagamisele tuleb 240 eurot. Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Paul Kriguli perekonna fond toetab Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Jagamisele tuleb 120 eurot. Lisainfo.

Perekond Siimseni fond

Perekond Siimseni fond toetab Eesti muusikaelu.
Jagamisele tuleb 370 eurot. Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb 730 eurot. Lisainfo.

Reet ja Arne Miku fond

Reet ja Arne Miku fond toetab noori Eesti lauljaid.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 420 eurot. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 724 eurot. Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab lastekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 260 eurot. Lisainfo.

Rahvakultuur

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 100 eurot. Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Jagamisele tuleb 915 eurot. Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 100 eurot. Lisainfo.

Niina ja Alfred Raadiku fond

Niina ja Alfred Raadiku Fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis.
Jagamisele tuleb 1 400 eurot. Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot, millest 500 eurot lisatakse Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt. Lisainfo.

Sport

Eesti Olümpiakomitee fond

Eesti Olümpiakomitee fond toetab Eesti spordi- ja olümpialiikumist.
Jagamisele tuleb 2 570 eurot. Lisainfo.

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 537 eurot. Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 280 eurot. Lisainfo.

Jaan Taltsi fond


Jaan Taltsi fond  toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
Jagamisele tuleb 1 340 eurot. Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Jagamisele tuleb 1 230 eurot. Lisainfo.

Triatloni fond

Triatloni fond toetab väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1 450 eurot.
Lisainfo.

Teater

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 230 eurot. Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste. Sel aastal antakse välja baleriin Klaudia Maldutise stipendium.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

1. maist kuni 1. septembrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjaliku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
2017. aasta toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.  Lisainfo.

Varia

ESTO fond

ESTO fond toetab eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust.
Jagamisele tuleb 185 eurot. Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 190 eurot. Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 160 eurot. Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal Kõmsi Lasteaed-Algkooli.
Jagamisele tuleb 180 eurot. Lisainfo.

Kogukonna fond

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 2 000 eurot. Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.
Käesoleva jagamise prioriteediks on Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamine ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumine ja trükiks ettevalmistamine.
Jagamisele tuleb 125 eurot. Lisainfo.

Sinebrychoff Eesti fond

Sinebrychoff Eesti fond toetada kultuuriaasta parimat debüüti.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 175 eurot. Lisainfo.