Käesoleval sügisel toimub meie sihtasutuse 29. jagamine.
Taotluste vastuvõtt algab 1. septembril ja kestab
 15.oktoobrini.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks
  • organisatsioone toetustega heategevuseks Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele

Üldjuhul ei toetata:
  • kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist. 

Esitatud taotlusel fikseeritakse tema sihtasutusse jõudmise kuupäev ja ta saab jooksva järjekorranumbri. Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse jõudmise kuupäevaks 15. oktoober. Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul on viimane tähtaeg 15. oktoober kell 00.00 Eesti aja järgi.

NB! Oleme saanud teavet, et meie kirjad on läinud rämpsposti hulka, palun kontrollige alati ka rämpsposti kasti. Teie kirjadele vastame alati 5 tööpäeva jooksul!

Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse eesmärk, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks allfondide halduskogudele või sihtasutuse nõukogule.
Jagamise tulemused fikseeritakse sihtasutuse nõukogu protokollis, millele lisatakse koondtabel, kus on loetletud rahuldatud taotlused.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.
Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi või toetuse saaja esitab sihtasutusele aruande talle eraldatud stipendiumi või toetuse kasutamise kohta vastavalt temaga sõlmitud lepingu tingimustele.
Kõik stipendiumide ja toetuste jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.

2018. aastaks jagati stipendiume ja toetusi Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde kuuluvast 120-st nimelisest allfondist. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 68 isikule, stipendiume õpinguteks, täiendõppeks ja sporditegevuseks 120 isikule ning lisaks toetati 27 kultuuri- ja teadusprojekti. Kokku eraldati 2018. aastaks 213 stipendiumi ja toetust 154 tuhande euro väärtuses. 
28. jagamise tulemused allfondide kaupa
28. jagamise tulemused A-Z
28. jagamine arvudes

27. jagamise nimekiri on siin.
27. jagamine arvudes on siin.