Eesti Forekspanga fond

Üldinfo

Asutatud 1996. aastal Eesti Forekspanga (1992−1999) poolt eesmärgiga toetada noori interpreete.

Taotlejale

Eesti Forekspanga fond toetab noori interpreete.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.