Irina ja Georgi Saare fond

Üldinfo

Asutatud 2002. aastal Irina-Irene Saare poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja ballett, neid vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat.
IRINA JA GEORGI SAARE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Irina ja Georgi Saare fondist eraldatakse stipendiume andekatele noortele, kes on Eesti Vabariigi kodanikud ja kes on elanud stipendiumi taotlemise hetkeks Keilas vähemalt 5 aastat.
Käesolaval aastal eraldatakse 1 stipendium suurusega 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu