Irina ja Georgi Saare fond

Üldinfo

Asutatud 2002. aastal Irina-Irene Saare poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja ballett, neid vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat.
IRINA JA GEORGI SAARE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Käesoleval aastal Irina-Irene Saare fondist stipendiume ei eraldata.