Käbi Laretei fond

Üldinfo

Asutatud 1993. aastal Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt eesmärgiga toetada interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust.

Taotlejale

Käbi Laretei fond toetab  interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust.
Käesoleval aastal Käbi Laretei fondist stipendiume ei eraldata.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.