Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Üldinfo

Algatatud 1996. aastal Soome-Eesti Kaubandusühingu poolt. Alates 2017. aastast toetab fond majandusteaduste üliõpilaste õpinguid Soomes ja/või Helsingi-Tallinna kaksiklinna uurimistöid.

Taotlejale

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 2210 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Soome-Eesti Kaubandusühingu juhatusele.