Adda Ja Leonhard Mardna fond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.
ADDA JA LEONHARD MARDNA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust. Stipendiumid on mõeldud ka arstide täiendavaks töövõime taastamiseks.  Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Õpingute puhul on vajalik koolitõend
  • Soovituskirjad

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Lehtmets,  Mihkel Mardna,  Peeter Mardna,  Arvo Mesikepp.