Käesoleval aastal toimub Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 31. jagamise taotluste vastuvõtt.
Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikus 1. september - 15. oktoober.
Stipendiumide ja toetuste jagamisel osalevad 139 nimelist allfondi. 
Taotlusi saab esitada läbi E-ANKEEDI

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
  • igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele allfondile.
  • eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • hilinenud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele . 

Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse jõudmise kuupäevaks 15. oktoober. 
postiaadress:
A. Lauteri 7-13,
10145 Tallinn

Üldjuhul ei toetata:
  • kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist.

2019. aasta sügisel toimus sihtasutuse stipendiumide ja toetuste 30. jagamine.
2019. aasta stipendiumide ja toetuste saajate nimekiri allfondide kaupa.