Aino Klesmenti fond

Üldinfo

Asutatud Aino Klesmenti poolt 2011. aastal eesmärgiga toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.

Taotlejale

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Katri Ehala, Mart Haljaste ja Stella Polikarpus