Aktsiaselts FILTER fond

Üldinfo

Algatatud 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.
AKTSIASELTS FILTER FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Käesoleval aastal Aktsiaselts FILTER fondist stipendiume ei erald. 
Aktsiaselts FILTER fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  • Ankeet
  •  CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Õpingute puhul on vajalik lisada koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter juhtkonnale.