Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Üldinfo

Algatatud 2002. aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
ALEKSANDER HEINTALU JA ELO LIIVI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Käesoleval aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist stipendiume ei eraldata.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Ahto Kaasik, Aare Kasemets, Ülle Kauksi, Elo-Katre Liiv, Ülo Siimets.