Aleksander Raadi fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt isa Aleksander Raadi (1905−1941) mälestuseks. Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
ALEKSANDER RAADI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Ankeet
• CV
• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Kalkulatsioon/eelarve
• Eelmise õppeaasta õppetulemused
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiiu Mägi, Marjana Prii, Vello Raad, Hilde Kurg, Anu Viljaste.