Andres Küngi fond

Üldinfo

Asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.

Andres Küngi fondi stipendiaadid:
2007.a. – 1 stipendium summas 31 770 krooni
GRETE LÕBU, loominguliseks tegevuseks
2008.a. – 1 stipendium summas 13 411 krooni
URMAS OJA, loominguliseks tegevuseks
2009.a. – 1 stipendium summas 11 200 krooni
ILLE GRÜN-OTS, loominguliseks tegevuseks *
2010.a. – 1 stipendium summas 11 700 krooni
ENNO POLDRE, A. Konstantinovi õpiku „Uuriva ajakirjanduse ajalugu, meetodid ja kaasaegne praktika“ tõlkimiseks *

Aastatel 2007 – 2010 eraldati 4 stipendiumi summas 68 081 krooni.

2011.a. – 1 stipendium summas 725 eurot
SIRJE VIHMA-NORMET, raamatu „Vahur Linnuste ja tema aeg“ kirjutamiseks *
2012.a. – 1 stipendium summas 670 eurot
ARVED BREIDAKS, kaastööks Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi uudisportaalile www.kylauudis.ee
2013.a. – 1 stipendium summas 825 eurot
HELLE TIIKMAA, Eesti Ajakirjanike Liidu ajalugu käsitleva dokumentaalraamatu uurimistööks *
2014.a. – 1 stipendium summas 855 eurot
SVEN PAULUS, Tartus tegutseva kogukonnaraadio Generaadio arendamiseks *
2015.a. – 2 stipendiumi summas 860 eurot
ENE PAJULA, raamatu koostamiseks Eesti Televisiooni saatest Viljaveski (1982-1992) 430
MÄRT TREIER, Pärnu Koidula Gümnaasiumi koolinoorte videoprojekti juhendamiseks 430
2016.a. – sobivate taotluste puudumisel stipendiume ei eraldatud
2017.a. - 1 stipendium summas 950
MARTIN VIIRAND, kultuuriloolase ja teadlase Vahur Linnuste memuaaride kirjutamiseks 
2018.a. – stipendiume ei eraldatud
Aastatel 2007 – 2018 on eraldatud 11 stipendiumi summas 9 236 eurot ja 17 senti.

Taotlejale

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Ajakirjanike Liidule.