Ann Mihkelsoni fond

Üldinfo

Asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt.  Ann Mihkelsoni fondi eesmärgiks on toetada naisteadlasi või naisdoktorante stipendiumiga uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
ANN MIHKELSONI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 2000 eurot
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused vaatavad läbi fondi asutaja Anu Ebbe Mihkelson ja fondi ekspert Tiina Kohver