Anna Raudkatsi fond

Üldinfo

Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust Anna Raudkatsist (1886−1965) ja väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust. Anna Raudkatsi viie või nulliga lõppeva sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886. a.) ja igal üldtantsupeol antakse välja Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelase elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule vaid üks kord.
ANNA RAUDKATSI FONDI STIPENDIAADID


Taotlejale

XX üldtantsupeol antakse välja järjekordne Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium.
Jagamisele tuleb 0 eurot.
Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada kõik organisatsioonid ja isikud üldtantsupeo aastal Jüripäevaks 23. aprilliks (2019) ja Anna Raudkatsi juubeliaastale eelneva aasta (2020) Toomapäevaks 21. detsembriks  aadressil:
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLIN; e-post: laulupidu@laulupidu.ee
Täpsem info leitav siit: https://sa.laulupidu.ee/fondid/anna-raudkatsi-fond/
Anna Raudkatsi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks on moodustatud 7-liikmeline halduskogu.
Fondi halduskogu koosseisu kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:
Eesti Folkloori Selts
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Eesti Tantsupedagoogide Liit
Eesti Rahvakultuuri Arenduskeskus
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Tallinna Pedagoogikaülikooli Koreograafia õppetool
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 
Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Folkloori Seltsi ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.