Boris Tamme fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Velve Tamme poolt abikaasa Boris Tamme (1930−2002) mälestuseks. Boris Tamme fond toetab inseneride koolitust.
BORIS TAMME FONDI STIPENDIAADID


Taotlejale

Boris Tamme fond toetab inseneride õpinguid ja koolitust. 
Boris Tamme fondist eraldatakse üks stipendium summas 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  •  CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Õpingute puhul on vajalik lisada koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
  • Soovituskirjad

Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.