Doktor Ivo Risti fond

Üldinfo

Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet.
DOKTOR IVO RISTI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet.
Jagamisele tuleb  eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Lisaks nõutud dokumentidele peab taotleja esitama erialase CV.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Eldur Annus, Tiit Haviko, Karl-Andres Kants, Udo Pere, Toomas Saluse.