Eesti biograafika fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eesti biograafikat.

Taotlejale

Eesti biograafika fondi 2017. aasta stipendiumide määramisel võetakse aluseks 2014-2016 ilmunud Eesti eluloolised teatmeteosed.
Stipendiumid antakse nende koostajatele loominguliseks tegevuseks.
Käesoleval aastal Eesti biograafika fondist stipendiume ei eraldata.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Rutt Hinrikus, Ain Kaalep, Aldo Kals, Peeter Olesk ja Tiina Põldaru.