Eesti biograafika fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eesti biograafikat.
EESTI BIOGRAAFIKA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Eesti biograafika fondi 2017. aasta stipendiumide määramisel võetakse aluseks 2014-2016 ilmunud Eesti eluloolised teatmeteosed.
Stipendiumid antakse nende koostajatele loominguliseks tegevuseks.
Käesoleval aastal Eesti biograafika fondist stipendiume ei eraldata.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Rutt Hinrikus, Ain Kaalep, Aldo Kals, Peeter Olesk ja Tiina Põldaru.