Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.
EESTI RAHVAKUNSTI JA KÄSITÖÖ LIIDU FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu fond toetab eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.
 
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.
Käesoleval aastal  Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu fondist stipendiume ei eraldata.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused vaatab läbi ja teeb otsused Sihtasutuse nõukogu.