EllexRaidla fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal osaühingu Advokaadibüroo Raidla & Partnerid (praegune nimi EllexRaidla Advokaadibüroo) poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust. 
ELLEXRAIDLA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED


Taotlejale

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 10 000 eurot.
2019. aastal jaguneb EllexRaidla fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt:
  1. kolm 2000 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava, jätkavad õigusteaduse õpinguid ning ei ole kandideerimise ajal püsival erialasel tööl;
  2. üks 1500 euro suurune stipendium antakse rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel osalevale Tartu Ülikooli võistkonnale. Nimetatud stipendium eraldatakse EllexRaidla fondi halduskogu hinnangul potentsiaalikaimale võistkonnale pärast Tartu Ülikooli poolt 2019/2020 rahvusvaheliste harjutuskohtu võistkondade komplekteerimist;
  3. EllexRaidla fond toetab ühe 2000 euro suuruse stipendiumiga Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemist Salzburgi Ülikooli suveülikooli kursusel European Private Law, mis toimub 2020. aasta suvel. Eelnimetatud 2000 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel);
  4. lisaks toetab Ellex Raidla fond ühe 500 euro suuruse stipendiumiga XXIII Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud stipendium kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise viisi võistluse korraldamisel.

Tartu Ülikooli komplekteeritud 2019/2020 rahvusvaheliste harjutuskohtuvõistluste võistkondade liikmete nimed ja elulookirjeldused ning Salzburgi Ülikooli suveülikooli stipendiaatide nimed edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Seega ei ole punktides 2 ja 3 nimetatud stipendiumitega seoses vajalik esitada Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le ega Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldi taotlust.

Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
  1. Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
  2. dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
  3. senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
  4. motivatsioonikiri / taotluse põhjendus (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (sealhulgas tuleb kasuks selgitada oma eesmärke Eesti õiguse arengusse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada; 
  5. elulookirjeldus (CV) (maksimaalne pikkus 2 lk). 

Taotlusele ei ole vaja lisada soovituskirju ega eelarvet/kalkulatsiooni ega mis tahes muid lisasid.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu jätab endale õiguse ülalnimetatud stipendiume teiste kategooriate vahel ümber jagada või mitte välja anda, kui ei laeku piisavalt nõuetekohaseid ja/või põhjendatud taotlusi.

EllexRaidla fondi halduskogu on 6-liikmeline: Ellex Raidla partner Gerli Kilusk (esinaine); Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, dr. iur. Irene Kull; Ellex Raidla partner ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent, dr. iur. Martin Käerdi; allfondi stipendiaat ja Ellex Raidla vandeadvokaat Gerda Liik; Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor, dr. iur. Paloma Krõõt Tupay ning allfondi stipendiaat ja Ellex Raidla advokaat Kristel Urke.

Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.ellex.ee.
Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil: info@ellex.ee (e-kirja pealkiri „Stipendiumikonkurss“).