ESTO fond

Üldinfo

Asutatud 1996. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust.
ESTO FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

ESTO fond toetab eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust.
Käesoleval aastal ESTO fondist stipendiume ei eraldata.

Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu leiate siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Jaak Aaviksoo, Aho Rebas, Jaan Tamm, Tallinna Linnavalitsuse esindaja.