Georg Lurichi fond

Üldinfo

Asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
GEORG LURICHI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Stipendiumid on mõeldud lastele ja noortele sporditegevuseks ja treeninguteks. Eelistatud on raskejõustikualad.
Jagamisele tuleb 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 6-liikmeline: Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Olev Liblikmann, Avo Part, Raul Rebane, Ilve Tobreluts.