Heino Eelsalu fond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Helin Eelsalu poolt abikaasa Heino Eelsalu (1930−1998) mälestuseks. Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
HEINO EELSALU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
Käesoleval aastal Heino Eelsalu fondist stipendiume ei eraldata.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Helin Eelsalu, Laurits Leedjärv, Uno Veismann, Erki Tammiksaar, Haldur Õim.