Kebina Talu naispere fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt oma kodutalu ja perekonna mälestuseks. Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
KEBINA TALU NAISPERE FONDI STIPENDIAADID

Pildil Eri Klas ja Lily Kocins 18.06.2004, Kadriorus fondi asutamise lepingule alla kirjutamas


Taotlejale

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Ankeet
• CV
• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Kalkulatsioon/eelarve
• Eelmise õppeaasta õppetulemused
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Merit Kiirats, Arno Peksar, Siret Kesküla, Hilje Tammaru.