Kogukonna fond

Üldinfo

Algatatud 2016. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel.
KOGUKONNA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal Kogukonna fondist stipendiume ja toetusi ei eraldata.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 4 liikmeline: Urmo Kübar, Teele Pehk, Peeter Vihma, Liia Lust