Kultuuriakadeemia fond

Üldinfo

Algatatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel. 
KULTUURIAKADEEMIA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Kultuuriakadeemia fond toetab TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Taotluse võivad esitada  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, õppejõud, töötajad ja vilistlased.
Käesoleval aastal Kultuuriakadeemia fondist stipendiume ei eraldata.
Stipendiumitaotlused saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Kultuuriakadeemia fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Piret Aus, Ave Matsin, Andres Rõigas, Marko Mägi ja Taavet Jansen.