Luckhardt-Noraku fond

Üldinfo

Asutatud 2002. aastal mittetulundusühingu Eesti Suurperede Selt poolt eesmärgiga toetada suurperede andekate laste arengut.

LUCKHARD -NORAKU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks mittetulundusühingule Eesti Lasterikaste Perede Liit.