Niina ja Alfred Raadiku fond

Üldinfo

Algatatud 2002. aastal Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust.

Taotlejale

Niina ja Alfred Raadiku Fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis.
Järgmised stipendiumid Niina ja Alfred Raadiku fondist eraldatakse 2022. aastal koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 6-liikmeline: Angela Arraste, Andi Einaste, Ene Jakobson, Argo Ladva, Erika Põlendik, Vaike Rajaste