Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga igal kolmandal aastal toetada eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.
OSKAR JA ELLEN LOORITSA MÄLESTUSFONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Oskar ja Ellen Looritsa fond toetab eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.
Oskar ja Ellen Looritsa fondist eraldatakse järgmised stipendiumid 2020. aastal

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikimeline: Leelo Andrén, Risto Järv, Mari Sarv, Marju Torp-Kõivupuu, Ergo-Hart Västrik