Paul Kerese fond

Üldinfo

Asutatud 2006. aastal osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt Paul Kerese (1916−1975) mälestuseks. Paul Kerese fond toetab andekaid Eesti noormaletajaid.
PAUL KERESE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Paul Kerese fond toetab andekaid noormaletajaid. 
Jagamisele tuleb 300 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Maleliidule.