Paul Kerese fond

Üldinfo

Asutatud 2006. aastal osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt Paul Kerese (1916−1975) mälestuseks. Paul Kerese fond toetab andekaid Eesti noormaletajaid.
PAUL KERESE FONDI STIPENDIAADID
Käesoleval aastal Peeter Lilje fondist stipendiume ei eraldata.

Taotlejale

Paul Kerese fond toetab andekaid noormaletajaid. 
Jagamisele tuleb 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Maleliidule.