Peep Keskküla fond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Peep Keskküla  (18.12.1940 - 2.01.2019) poolt eesmärgiga toetada Eesti kunstielu arengut.
PEEP KESKKÜLA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Peep Keskküla fond toetab Eesti kunstielu arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)
  • Õpingute puhul vajalikud dokumendid leiad siit

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Kristi Keskküla, Kaisa Puustak, Tarmo Keskküla.