Peeter Lilje fond

Üldinfo

Algatatud 1998. aastal Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri poolt Peeter Lilje (1950−1993) mälestuseks. Peeter Lilje fond toetab interpretatsioonikunsti.

PEETER LILJE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Peeter Lilje fond toetab interpretatsioonikunsti. 
Käesoleval aastal Peeter Lilje fondist stipendiume ei eraldata.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.